Biltvätt - Allt du behöver veta om Biltvättar
Biltvätt

Biltvätt kan dels vara den anläggning där bilen tvättas men en biltvätt kan också vara själva tvättandet av bilen. Det finns flera olika typer av biltvättar som alla har sina för respektive nackdelar:

Biltvätt
  • Manuell biltvätt där bilen tvättas förhand och med tvättborstar av en eller flera personer.
  • Tvättgata för bilen där bilen dras fram mellan fler olika tvättstationer.
  • Portaltvätt där bilen står still och tvättanläggningen med tvättborstar och torkanläggning förflyttas längst bilen.

Det finns många olika företag och firmor som tvättar bilar. Dels finns det bensinmackar som oftast har biltvättar i form av portaltvättar. De speciella bilvårdsfirmor eller de som utför bilrekonditionering tvättar bilarna för hand. En del företag är enbart inriktade på biltvätt och de har antingen en tvättgata med mycket hög kapacitet eller handtvättar bilarna med ett antal biltvättar som hjälper till.Tvätta bilen själv

Tvätta bilen själv

En alternativ biltvätt är att tvätta bilen själv förhand. Dessa kan antingen göras hemma på tomten utanför garaget eller att ni åker in till en biltvätt som erbjuder kunderna högtryckstätt, tvättborstar och dammsugarer men där ni utför själva tvättandet på egen hand.

Att tvätta bilen hemma utanför garageporten kan verka lockande eftersom detta är ett billigt sätt att tvätta sin bil på. Dock så är detta dels dåligt miljömässigt då alla föroreningar som sitter fast i bilen åker orenade rakt ut i dagvattnet och kanske vidare till din egen badsjö. Dessutom är det förbjudet i många kommuner att tvätta bilen på garageuppfarten och det kan kosta upp till 10.000 kr att tvätta bilen.

Genom att åka till en biltvätt som ger tillgång till bra tvättutrustning i form av högtryckstvätt och riktiga borstar kan du dels tvätta bilen på ett miljövänligt sätt samtidigt som resultatet blir mycket bättre än om du tvättar bilen hemma med egen utrustning.